Dykorganisationer

Om du vill ta ett dykcertifikat finns det flera utbildningsorganisationer att välja på. De mest kända organisationerna i Sverige är PADI, NAUI och CMAS.

PADI

PADI är den största dykutbildningsorganisationen i världen. Organisationen grundades 1966 och finns i över 180 länder och utfärdar över 900 000 dykcertifikat om året. Det finns en mängd olika kurser och inriktningar att välja på.

NAUI

NAUI är den näst största utbildningsorganisationen och grundades 1959. Precis som PADI har NAUI många olika kurser och utbildningar. I USA utbildas den amerikanska flottan och SEALS Army Special Forces av NUAI.

CMAS

CMAS är en internationell ideell organisation för dykare. Svenska sportdykarförbundet använder sig av CMAS utbildningssystem.

Vilken utbildningsorganisation är då bäst? De är det omöjligt att svara på.  Den här frågan har folk diskuterat i olika internetforum i åratal. Det enda som är säkert är att alla tre utbildningssystemen kan hjälpa dig att bli en bra dykare.

Error loading 209